متن مقاله مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 10/9/88

هفته حسابداری و روز حسابدار
 
* نظام الدین ملک‌آرایی
هفته حسابداری و روز حسابدار برای نخستین بار در سال 2007 ( 1386) به ابتکار فدراسیون بین‌المللی حسابداری، در آمریکا به ثبت رسید.
 جوامع حرفه‌ای ایران به دنبال اعلام IFAC، تاریخ 14 تا 21 آذرماه هرسال را هفته حسابداری و 15 آذر را به عنوان روز حسابدار، در ایران اعلام کردند. در پی آن، هر سال برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت هفته حسابداری در ایران برگزار می‌شود.
IFAC در سال 1977 در پی نیاز به ایجاد یک تشکل حرفه‌ای جهانی حسابداران و به دنبال تشکیل کمیته بین‌المللی حسابداری (IASC) در سال 1973، تشکیل شد. اکنون 159 انجمن حرفه‌ای حسابداری از 124 کشور جهان که بیش از 5/2‌میلیون حسابدار شاغل در حسابرسی مستقل، آموزش، خدمات دولتی، امور مالی بنگاه‌ها و غیره را پوشش می‌دهند، عضو IFAC هستند. اعضای IFAC بر سه گروهند: پیوسته یا Fellow، عضو شورای عالی IFAC با حق رای؛ وابسته یا Associate، عضو بدون حق رای یا ناظر در شورای عالی IFAC؛ و همبسته یا Affiliate، عضو در مراحل اولیه پیوستن به IFAC. هفته جهانی حسابداری، فرصتی است برای اعضای IFAC تا ارزش‌های حرفه را از دیدگاه نقش حرفه در چرخه اقتصادی کشور، بنگاه‌های اقتصادی، دولت و انواع خدمات قابل ارائه به عموم از طریق نشر اعلامیه‌ها و پوسترها، برگزاری مراسم تجلیل از حسابداران برتر و برگزاری این گونه مراسم در بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی، بهتر معرفی کنند. جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران که هر دو، عضو پیوسته IFAC هستند، به منظور شناساندن فعالیت‌های اعضا در توسعه سازمان‌ها و بالابردن سطح آگاهی عمومی از نقش باارزش حسابداران حرفه‌ای که در نهایت به توسعه اقتصادی و پیشرفت جهانی می‌انجامد، برنامه‌هایی را به شرح زیر برای هفته حسابداری در سال جاری ترتیب داده‌اند:
1.برگزاری مراسم ویژه‌ای به مناسبت روز حسابدار برای تجلیل از پیشکسوتان حسابداری در روز شنبه 14آذر 1388، شب عید غدیر خم، از ساعت 17 تا 19 در سالن پارک ورشو واقع در خیابان استاد نجات الهی؛ 2. تهیه پوستر هفته حسابداری و ارسال آن به جوامع حرفه‌ای، دانشگا‌ه‌ها، شرکت‌های تجاری، دستگاه‌های دولتی و درخواست از آنها برای اطلاع‌رسانی و برگزاری نشست‌هایی به منظور گرامیداشت این هفته و تجلیل از حسابداران شاغل زیر مجموعه خود؛ 3. اطلاع‌رسانی با موضوع هفته حسابداری و لزوم تجلیل از حسابداران از طریق مصاحبه و درج مقاله در جراید به منظور بالابردن سطح آگاهی عمومی از نقش حسابداران حرفه‌ای در شفافیت اطلاعات مالی و پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی کشور؛ 4. گردآوری و گزارش فعالیت‌های انجام شده در هفته حسابداری به فدراسیون بین‌المللی حسابداران. امید آن که دانشگا‌ه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی و دیگر نهادها در طول این هفته (14 تا 21 آذر 1388) با برگزاری سمینار و یادآوری روز حسابدار به منظور تجلیل از برترین حسابدار زیرمجموعه خود، این هفته را
پاس بدارند.
*دبیر كل جامعه حسابداران رسمی ایران